Løvetann

Løvetann

tirsdag 11. juni 2013

Rørsanger

Var så heldig at jeg fikk oppleve den flotte Rørsangeren rundt Stora Stokkavatn forleden. Det var to fugler, og forhåpentligvis holder de seg og hekker :) 

Rørsangeren (Acrocephalus scirpaceus) er en Sanger i Acrocephalus-gruppen. Rørsangeren er 13 cm lang, og har et vingespenn på 17-21 cm. Rørsangeren veier mellom 10-16 gram. Likestor med Sivsanger, men med større vinger, og bredere gump og stjert. Også veldig lik Myrsanger, men med lengre nebb, kortere vinger og smalere kropp. Drakten varierer fra brun-oliven-grå farge på ryggen hos de adulte fuglene, og en rødlig brun farge hos ungfuglene. Rørsangeren hekker i takrørskoger på lavlandet hvor det er kontinentalt klima. Rørsangeren bygger reiret sitt mellom sivstrå som er minst 1 meter høye. Reiret er laget av gress, planterester, spindelweb, blader og sivstrå, som formes som en kopp. Reiret bygges som regel nært bekker eller små innsjøer hvor fuglen lett kan finne mat. De 3-5 små grønn-hvite eggene med mørke flekker ruges av begge kjønn i 10-12 dager, før ungene klekker. Ungene forlater redet igjen etter 10-14 dager. Fuglen har siden 1947 vært en norsk hekkeart. Hekkeantallet i Norge er nå ca. 1600-2400 par, og antallet er stadig økende.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar